ĐÁ LỬA MỸ

25,000 

  • Đá Mỹ, phụ kiện cho zippo.
  • Xuất xứ: Mỹ.