Bấc Mỹ

35,000 

  • Bấc zippo chính hãng.
  • Bồi thường gấp 10 lần nếu phát hiện Bấc nhái