Cách kiểm tra năm sản xuất zippo chi tiết nhất

Bạn cần kiểm tra năm sản xuất zippo nhưng chưa biết làm cách nào? Vậy, hãy để chúng tôi giúp bạn điểm qua các cách kiểm tra dưới đây. Dựa vào đó, bạn hãy vận dụng vào thực hiện để biết chiếc zippo của mình được sản xuất năm bao nhiêu và tuổi đời của sản phẩm như thế nào.

Năm sản xuất Zippo từ 1951 đến 1953

Năm sản xuất zippo từ 1951-1953 được quy định theo PAT

Zippo được sản xuất từ năm 1951 đến năm 1953 được xem là đời đầu tiên hay đời cổ nhất. Với những chiếc hộp quẹt này mộc đáy thường có ba hàng chữ. Trong đó, gồm xuất xứ zippo, logo thương hiệu sản xuất zippo và số bằng sáng chế.

Nếu chiếc zippo của bạn được sản xuất trước năm 1953 dưới mộc đáy thường có ký hiệu PAT 2032695. Ngược lại, nếu mộc đáy xuất hiện PAT 2517191 nghĩa là chiếc zippo ấy được sản xuất sau 1954.

Zippo sản xuất năm 1958 đến 1965

Dòng zippo được sản xuất từ 1958 đến 1965 hay còn gọi hộp quẹt đời chấm. Đặc điểm của dòng zippo này là năm sản xuất được quy định bằng các chấm nhỏ phân bố trên chính sản phẩm.

 • Zippo sản xuất năm 1958 được quy định 8 chấm chia mỗi bên 4 chấm.
 • Zippo sản xuất năm 1959 gồm 7 chấm chia một bên 4 chấm và một bên ba chấm.
 • Zippo sản xuất năm 1960 gồm 6 chấm chia mỗi bên 3 chấm.
 • Zippo sản xuất 1961 gồm 5 chấm chia bên 3 chấm và bên 2 chấm.
 • Zippo sản xuất 1962 gồm 4 chấm chia mỗi bên 2 chấm.
 • Zippo sản xuất 1963 gồm 3 chấm chia bên 2 chấm và bên 1 chấm.
 • Zippo sản xuất 1964 gồm 2 chấm chia mỗi bên 1 chấm.
 • Zippo sản xuất 1965 gồm 1 chấm.

Cách đọc zippo sản xuất năm 1966 đến 1973

Tương tự như cách đọc zippo đời 1958 đến 1965, hộp quẹt sản xuất trong khoảng thời gian 1966 đến 1973 được quy định bởi dấu gạch thẳng thay dấu chấm.

Zippo sản xuất năm 1966 được quy định 8 gạch chia mỗi bên 4 gạch.

 • Zippo sản xuất năm 1966 được quy định 8 gạch chia mỗi bên 4 gạch.
 • Zippo sản xuất năm 1967 gồm 7 gạch chia một bên 4 gạch và một bên ba gạch.
 • Zippo sản xuất năm 1968 gồm 6 gạch chia mỗi bên 3 gạch.
 • Zippo sản xuất 1969 gồm 5 gạch chia bên 3 gạch và bên 2 gạch.
 • Zippo sản xuất 1970 gồm 4 gạch chia mỗi bên 2 gạch.
 • Zippo sản xuất 1971 gồm 3 gạch chia bên 2 gạch và bên 1 gạch.
 • Zippo sản xuất 1972 gồm 2 gạch chia mỗi bên 1 gạch.
 • Zippo sản xuất 1973 gồm 1 gạch.
Cách đọc năm sản xuất zippo từ 1958 đến nay

Năm sản xuất zippo 1974 đến 1981 được quy định bởi gạch chéo sang trái

Đối với zippo được sản xuất từ 1974 đến 1981 được quy định bởi gạch chéo sang trái như sau:

 • Zippo sản xuất năm 1974 được quy định 8 gạch chéo sang trái chia mỗi bên 4 gạch.
 • Zippo sản xuất năm 1975 gồm 7 gạch chéo sang trái chia một bên 4 gạch và một bên ba gạch.
 • Zippo sản xuất năm 1976 gồm 6 gạch chéo sang trái chia mỗi bên 3 gạch.
 • Zippo sản xuất 1977 gồm 5 gạch chéo sang trái chia bên 3 gạch và bên 2 gạch.
 • Zippo sản xuất 1978 gồm 4 gạch chéo sang trái chia mỗi bên 2 gạch.
 • Zippo sản xuất 1979 gồm 3 gạch chéo sang trái chia bên 2 gạch và bên 1 gạch.
 • Zippo sản xuất 1980 gồm 2 gạch chéo sang trái chia mỗi bên 1 gạch.
 • Zippo sản xuất 1981 gồm 1 gạch chéo sang trái.

Năm sản xuất zippo 1982 đến 1986 được quy định bởi gạch chéo sang phải

Zippo của bạn sản xuất từ 1982 đến 1986 sẽ được đọc như sau:

 • Zippo sản xuất năm 1982 được quy định 8 gạch chéo sang phải chia mỗi bên 4 gạch.
 • Zippo sản xuất năm 1983 gồm 7 gạch chéo sang phải chia một bên 4 gạch và một bên ba gạch.
 • Zippo sản xuất năm 1984 gồm 6 gạch chéo sang phải chia mỗi bên 3 gạch.
 • Zippo sản xuất 1985 gồm 5 gạch chéo sang phải chia bên 3 gạch và bên 2 gạch.
 • Zippo sản xuất 1986 gồm 4 gạch chéo sang phải chia mỗi bên 2 gạch.
Zippo được sản xuất tháng 10 năm 2010 dựa theo cách đọc

Cách đọc năm sản xuất zippo từ tháng 7/1986 đến 2000

Đối với zippo sản xuất từ  tháng 7/1986 đến 2000 cách đọc bằng chữ cái và số La Mã. Bạn có thể điểm qua cách đọc chi tiết như sau:

Zippo sản xuất tháng 1 ký hiệu A, tháng 2 ký hiệu B, tháng 3 ký hiệu C, tháng 4 ký hiệu D, tháng 5 ký hiệu E, tháng 6 ký hiệu F, tháng 7 ký hiệu G, tháng 8 ký hiệu H, tháng 9 ký hiệu I, tháng 10 ký hiệu J, tháng 11 ký hiệu K, tháng 12 ký hiệu L.

Số La Mã được quy định theo năm như sau: 1986 ký hiệu II, 1987 ký hiệu III,1988 ký hiệu III, 1988 ký hiệu IV, 1990 ký hiệu V, 1991 ký hiệu VI, 1992 ký hiệu VII, 1993 ký hiệu VIII, 194 ký hiệu IX, 1995 ký hiệu X, 1996 ký hiệu XI, 1997 ký hiệu XII, 1998 ký hiệu XIII, 1999 ký hiệu XIV, 2000 ký hiệu XX.

Cách đọc năm sản xuất zippo sản xuất từ 2001 đến nay

Từ năm 2001, tháng sản xuất zippo được đọc tương tự như sản phẩm sản xuất năm 1986-2000. Tuy nhiên, năm sản xuất được quy định theo số như sau: Zippo sản xuất năm 2001 quy định 01, sản xuất 2002 quy định 02… sản xuất 2019 ký hiệu 19, sản xuất 2020 ký hiệu 20.

Trên đây là chi tiết cách đọc năm sản xuất zippo. Bạn hãy tham khảo và đừng quên vận dụng vào đọc sản phẩm của mình khi có nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *